Grundad 1990

Ändamål
" att ekonomiskt bidra till att upprätthålla och utveckla högskoleverksamhet i svenska Österbotten och i anslutning härtill stöda och främja vetenskaplig forskning och utbildning."

Adress
Vasaesplanaden 16 (Aktia huset)
65100 VASA

Kontaktuppgifter
Tf Verkställande direktör Håkan Anttila
Tel 0500 362348
e-post: Hakan.Anttila@abo.fi

Styrelse 2017
Ordförande direktör Ulrica Karp, ekon.råd. Jan-Christer Eriksson, ekon.mag Stefan Talus, kommundirektör Gun Kapténs och vicehäradshövding Ilkka Penttilä. Suppleanter är pol.mag. Anna-Lena Palomäki och vicehäradshövding Andreas Uthardt.

Delegation 2017
Ordförande Trädgårdsrådet Bo Linde, viceordförande ED Annika Tidström. Sammanlagt 21 medlemmar.

Verksamhetsplaner, årsredovisningar och historik

Verksamhetsplanen 2017
Verksamhetsplanen 2016
Verksamhetsplanen 2015


En regional resurs - Historik 1990 - 2015

En regional resurs - Historik 1990 - 2010

Årsberättelsen 2014
Årsberättelsen 2013
Årsberättelsen 2012