Grundad 1990

Ändamål
" att ekonomiskt bidra till att upprätthålla och utveckla högskoleverksamhet i svenska Österbotten och i anslutning härtill stöda och främja vetenskaplig forskning och utbildning."

Adress
Vasaesplanaden 16 (Aktia huset)
65100 VASA

Kontaktuppgifter
Verkställande direktör Katarina Heikius
Tel 0500 167 063
e-post: katarina.heikius@abo.fi

Styrelse 2018
Ordförande direktör Ulrica Karp, ekon.mag Stefan Talus, kommundirektör Gun Kapténs, vicehäradshövding Ilkka Penttilä och vicehäradshövding Andreas Uthardt . Suppleanter är pol.mag. Anna-Lena Palomäki och vd Maria Höglund.

Delegation 2018
Ordförande ombudsman Patrick Ragnäs, viceordförande ED Annika Tidström. Sammanlagt 22 medlemmar.

Ansökan om stipendier och bidrag 2018

Större projekt 2019 ansöks hösten 2018.


Information om utdelningen.

Verksamhetsplaner, årsredovisningar och historik

Verksamhetsplanen 2018
Verksamhetsplanen 2017
Verksamhetsplanen 2016
Verksamhetsplanen 2015


En regional resurs - Historik 1990 - 2015

En regional resurs - Historik 1990 - 2010

Årsberättelsen 2014
Årsberättelsen 2013
Årsberättelsen 2012