Grundad 1990

Ändamål
" att ekonomiskt bidra till att upprätthålla och utveckla högskoleverksamhet i svenska Österbotten och i anslutning härtill stöda och främja vetenskaplig forskning och utbildning."

Adress
Vasaesplanaden 16 (Aktia huset)
65100 VASA

Kontaktuppgifter
Verkställande direktör Katarina Heikius
Tel 0500 167 063
e-post: katarina.heikius@abo.fi

Styrelse 2018
Ordförande direktör Ulrica Karp, ekon.mag Stefan Talus, kommundirektör Gun Kapténs, vicehäradshövding Ilkka Penttilä och vicehäradshövding Andreas Uthardt . Suppleanter är pol.mag. Anna-Lena Palomäki och vd Maria Höglund.

Delegation 2018
Ordförande ombudsman Patrick Ragnäs, viceordförande ED Annika Tidström. Sammanlagt 22 medlemmar.

Ansökan om stipendier och bidrag 2018

Ansökningstid 15.1 - 7.2.2016. Större projekt 2019 ansöks hösten 2018.

Formulär för ansökan om stipendier och bidrag (ÅA inloggning)
Formulär för ansökan om projektfinansiering (ÅA inloggning)

Redovisning av stipendier och bidrag 2017

Alla stipendier och bidrag (ej resebidrag) över 1.000 euro beviljade för 2017 ska redovisas senast 15.2.2018. Utebliven redovisning föranleder att nya ansökningar kan förkastas.

För fleråriga projekt/forskning ska en uppföljningsrapport inlämnas senast 15.2.2018 Omprövning av projekt/forskningsfinansiering kan ske utifrån redovisade resultat. Projektet (finansieringen) kan upphöra om inte en godtagbar rapportering har inlämnats.

För fleråriga projekt/forskning ska lämnas en mera omfattande utvärderings- och slutrapport inom tre månader efter avslutat projekt.

Fyll i blanketten (bilagor, t.ex. ekonomisk redovisning bifogas) Råd för ifyllande av blanketten:

  • bilagorna inkluderas i sista skedet, strax före blanketten skickas in.
  • Om du sparar blanketten för att fortsätta fylla i den senare så kan du inte ännu i det skede inkludera bilagor (se första punkten)
  • De längre textfälten är begränsade till 255 tecken.
Frågor eller tilläggsinfo: Katarina Heikius 0500-167063 (katarina.heikius@abo.fi)

Redovisning av bidrag och stipendier beviljade 2017 (ÅA inloggning)

Verksamhetsplaner, årsredovisningar och historik

Verksamhetsplanen 2018
Verksamhetsplanen 2017
Verksamhetsplanen 2016
Verksamhetsplanen 2015


En regional resurs - Historik 1990 - 2015

En regional resurs - Historik 1990 - 2010

Årsberättelsen 2014
Årsberättelsen 2013
Årsberättelsen 2012