Grundad 1990

Ändamål
" att ekonomiskt bidra till att upprätthålla och utveckla högskoleverksamhet i svenska Österbotten och i anslutning härtill stöda och främja vetenskaplig forskning och utbildning."

Adress
Vasaesplanaden 16 (Aktia huset)
65100 VASA

Kontaktuppgifter
Tf Verkställande direktör Håkan Anttila
Tel 0500 362348
e-post: Hakan.Anttila@abo.fi

Styrelse 2016
Ordförande direktör Ulrica Karp, ekon.råd. Jan-Christer Eriksson, ekon.mag Stefan Talus, kommundirektör Gun Kapténs och vicehäradshövding Ilkka Penttilä. Suppleanter är pol.mag. Anna-Lena Palomäki och vicehäradshövding Andreas Uthardt.

Delegation 2016
Ordförande Trädgårdsrådet Bo Linde, viceordförande ED Annika Tidström. Sammanlagt 21 medlemmar.

Högskolestiftelsen i Österbotten lediganslår stipendier och bidrag ur Ann-Mari Finniläs fond att sökas av forskare, studerande och anställda vid Åbo Akademi, Vasa. Ansökan görs elektroniskt via adresserna

Formulär för ansökan om stipendier och bidrag (ÅA inloggning)
Formulär för ansökan om projektfinansiering (ÅA inloggning)

Ansökningstid utgår 8.2.2017.

Verksamhetsplaner, årsredovisningar och historik


En regional resurs - Historik 1990 - 2015

En regional resurs - Historik 1990 - 2010

Verksamhetsplanen 2016
Verksamhetsplanen 2015

Årsberättelsen 2014
Årsberättelsen 2013
Årsberättelsen 2012

Individuella bidrag utdelade 2015