Grundad 1990

Ändamål
" att ekonomiskt bidra till att upprätthålla och utveckla högskoleverksamhet i svenska Österbotten och i anslutning härtill stöda och främja vetenskaplig forskning och utbildning."

Adress
Vasaesplanaden 16 (Aktia huset)
65100 VASA

Kontaktuppgifter
Tf Verkställande direktör Håkan Anttila
Tel 0500 362348
e-post: Hakan.Anttila@abo.fi

Styrelse 2016
Ordförande direktör Ulrica Karp, ekon.råd. Jan-Christer Eriksson, ekon.mag Stefan Talus, kommundirektör Gun Kapténs och vicehäradshövding Ilkka Penttilä. Suppleanter är pol.mag. Anna-Lena Palomäki och vicehäradshövding Andreas Uthardt.

Delegation 2016
Ordförande Trädgårdsrådet Bo Linde, viceordförande ED Annika Tidström. Sammanlagt 21 medlemmar.

Ansökan om stipendier och bidrag 2016
Ansökningstid utgått 10.2.2016. Större projekt 2017 ansöks hösten 2016.

Beviljade bidrag 2016.

Högskolestiftelsen i Österbotten planerar att dela ut över 900.000 euro 2016.
De viktigaste satsningarna kommande år görs inom diplomingenjörsutbildningen inom energiteknik, företagsamhetsfostran och juridikutbildningen i Vasa.

Nytt för året blir satsningar på fjorton nya forsknings- och utvecklingsprojekt. Se bilaga.

Projektet Idrottspsykologi prioriteras även högt. Åbo Akademi ämnar bygga upp en helhet som gynnar utbildning och fördjupar kunnandet inom idrott i Svenskfinland. Studiehelheten byggs på till ett magistersprogram i samarbete med andra utbildningsanordnare i närområdet, t.ex. Campus Norrvalla, och inom Kvarkenregionen.

För mera info:
Vd Katarina Heikius
0500 16 70 63

Verksamhetsplaner, årsredovisningar och historik


En regional resurs - Historik 1990 - 2015

En regional resurs - Historik 1990 - 2010

Verksamhetsplanen 2016
Verksamhetsplanen 2015

Årsberättelsen 2014
Årsberättelsen 2013
Årsberättelsen 2012

Individuella bidrag utdelade 2015