Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap
A:15/2009

Käsityökasvatus tieteenalana 20v – Sloyd Education 20 Years as Discipline.

Mika Metsärinne (Ed.)

 

Distribution:
Turku Univeristy
Faculty of Education
Department of Teacher Education in Rauma
P.O. Box 175
FIN-26101 Rauma, Finland
E-mail: Sirkka Varttinen
Forname.Surname@utu.fi
Tel:+358-(0)2-837801

NordFo Techne serien Redaktionsrådet
Juha Hartvik, Mia Porko-Hudd
E-post: Fornamn.Efternamn@abo.fi