Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap
A: 17/2011

Med målsetting om å forholde seg
vitenskaplig i lærerutdanningen. Del I

Christina Nygren-Landgärds
(Red.)

 

Distribution:
Distribueras av:
Høgskolen i Telemark
Avdelning for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning
Lærerskoleveien 40
N-3670 Notodden
Norge

Jostein Sandven
E-mail: Forname.Surname@hit.no

NordFo Techne serien Redaktionsrådet
Juha Hartvik, Mia Porko-Hudd
E-post: Fornamn.Efternamn@abo.fi