Research in Sloyd Education and Crafts Science A:18/2011

Vetenskapliga perspektiv och
metoder inom slöjdfältet

Marléne Johansson & Mia Porko-Hudd
(Red.)


Till beställningsblanketten

Distribution:
Åbo Akademi University
Faculty of Education
Strandgatan 2
P.O. Box 311
FIN-65101 Vaasa, Finland
Tel: +358-(0)6-324711

NordFo Techne serien Redaktionsrådet
Juha Hartvik, Mia Porko-Hudd
E-post: Fornamn.Efternamn@abo.fi