Research in Sloyd Education and Crafts Science A:6/2004

Projektikäsityöopetus

Tapaustutkimus projektikäsityöhön ohjaamisen opetusmuodoista sekä projektikäsityöopetuksen suunnittelun ja ohjaamisen perusteista

***

Sloyd Project Teaching

Teaching Methods of Project Sloyd:
Three Case Studies

Mika Metsärinne


Distribution:
Turku University
Faculty of Education
Department of Teacher Education in Rauma
P.O. Box 175
FIN-26101 Rauma, Finland

E-mail: Sirkka Varttinen
Forname.Surname@ utu.fi
Phone: +358 2 837801

NordFo Techne serien Redaktionsrådet
Juha Hartvik, Mia Porko-Hudd
E-post: Fornamn.Efternamn@abo.fi