Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap B:11/2002

Sløyden - idealet om et bra liv?

Dokumentasjon fra NordFo-symposium
Reykjavik 8.-13. november 2001

Jostein Sandven
(Red.)
Eila Lindfors & Gisli Thorsteinsson: Sloyd, Innovation and the Future

Else Marie Halvorsen: Sløyd i et kulturbegrepslig perspektiv

Juhani Peltonen: Sloyd Research and Scientific Writing

Guðrún Helgadóttir: Fagets mening i lærerens liv

Gunvor Guttorm: Urfolks visuelle erfaring

Marianne Horsdal: Livsfortællinger og læring

Kajsa Borg: Slöjdämnet, intryck - uttryck - avtryck

Leena K. Kaukinen: Craft Science at the Intersection Between Culture and Technology

Minna Kragelund: Materielle Kulturstudier - en ny platform for forskning i praktiske fagområder

Guðrún Hannele Henttinen: Textile Crafts as a School Subject - a Textile Teacher´s view

Morten Krogh: Poetikk og informasjon

Sissel Bro.: Romlig formskaping sett i relasjon til kropp og læring

 Bolette Kremmer Hansen: Kropslig erfaringsdannelse i arbejdet med rum

 Jostein Sandven: Kroppslig erfaringsdanning i arbeid med rom

 Steinar Kjosavik: Sløyden i et læreplanhistorisk perspektiv

Jan Sjögren: Kunskapens pluralism - Att benämna det osynlig

Marte Gulliksen: Constucting a "Formbild"

Bo Hinnerson: Upplevelsebaserat lärande i den nära natur- och kulturmiljön

Hanne Schneider & Stig Pedersen: Dokumentation, IKT og  læring i sløyd och håndarbejde - i grund- og efteruddannelse af  lærere

Sie Kronberg: Kunskapernas rum

Martin Soobik: Aspects of axiology in the traditions of manual training instruction, on the basis of Peeter Põld´s works

Sampsa Kullas: Sloyd Educational Readiness & Development in Network-Based Learning

Kalle Virta: Improving metacognition in sloyd education - Theoretical and methodological discussion

Mika Metsärinne: Comprehensive Sloyd Teaching for a Producing Operation

 

Distribution:
H
øgskolen i Telemark
Avdeling for estetiske fag,folkekultur og lærerutdanning
Lærerskoleveien 40
N-3670 Notodden, Norge
Jostein Sandven

E-mail: Forname.Surname@hit.no

NordFo Techne serien Redaktionsrådet
Juha Hartvik, Mia Porko-Hudd
E-post: Fornamn.Efternamn@abo.fi