Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap B:13/2004

Sløyden, minoritetene, det flerkulturelle  og et internasjonalt perspektiv

Gunvor Guttorm og Jostein Sandven
(Eds.)


Else Marie Halvorsen: Kulturforståelse, kulturprosesser, identitet

Bant Illum: Håndværk som almen aktivitet for mennesklig eksistens

Gunvor Guttorm: Kunstner, verk og betrakter - kunsthistoriske grunnlagsproblemer og duodji i en postkolonial teoridanning

Nils Oskal: Náhppi og det sosiale rommet.Om samisk brukskunst og estetisk autonomi

Maja Dunfjeld: SAmadrakten og det sosiokulturelle

Vuokko Hirvonen: Mo sámáidahttit skvulla? - Reforpma O97S evalueren

Jostein Sandven: Vandring på samiske ferdselsårer som tema på Finnmarksvidda

Juhani Peltonen: Reflections on technology and Sloyd technology

Sampsa Kullas: Virtual sloyd, no pain no gain

Kalle Virta: Metacognition, learning approaches and self-regulated learning - test results and teacher trainees´ own practices in sloyd and kindergarten teacher education programs

Miia Collanus & Leena K. Kaukinen: Learning skills virtually: A case study of Fabric Collage

Lotte Jacobsen: Kulturel mangfoldighed og mulighed herfor

Gisbert Dunker: Romantiske forestillinger om urfolks forhold til håndarbeid og smykkekunst

Bo Hinnerson: Kulturmiljöpedagogik som stöd för lärandet i den lokala natur och kulturmiljön

Karl-Gunnar Rehn: Kulturella möten med namibiska lärarstudenter

Grete Gunneng: Tarmskinn - fra tradisjonell bruk hos inuitter til estetisk uttrykk for langsomhet

Eivind Moe: Kunst og håndverksfaget i grunnskolen

 

Distribution:
H
øgskolen i Telemark
Avdeling for estetiske fag,folkekultur og lærerutdanning
Lærerskoleveien 40
N-3670 Notodden, Norge
Jostein Sandven

E-mail: Forname.Surname@hit.no

NordFo Techne serien Redaktionsrådet
Juha Hartvik, Mia Porko-Hudd
E-post: Fornamn.Efternamn@abo.fi