Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap
B:15/2008

Nuläge och framåtblickar

om undervisning och forskning
inom det nordiska slöjdfältet


Marte S. Gulliksen
&
Marléne Johansson
(Red.)


Till beställningsblanketten

Distribution:
Åbo Akademi University
Faculty of Education
Strandgatan 2
P.O. Box 311
FIN-65101 Vaasa, Finland
Tel: +358-(0)6-324711

NordFo Techne serien Redaktionsrådet
Juha Hartvik, Mia Porko-Hudd
E-post: Fornamn.Efternamn@abo.fi