Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap B:4/1998

Slöjdkompetens i nordisk kultur
Del IV

Bidrag av forskarnätverk 1997-1998
Linneá Lindfors, Juhani Peltonen &
Mia Porko
( Red.)

 

Förord

Linnéa Lindfors: Att forska i slöjdpedagogik. Vasaparadigmet i fokus

Christina Nygren-Landgärds & Göran Djupsund: Slöjdundervisning och samhällsomvandling. En forskningsplan om slöjd, utbildningsideologier och samhällsutveckling

Lázaro Moreno Herrera: Cultural-Historical Activity Theory. An approach to Vygotsky´s theoretical and methodological contribution

Steinar Kjosavik: Slöydens utveckling i et laereplanhistorisk perspektiv

Christina Nygren-Landgärds & Mia Porko: Slöjdpedagogisk medvetenhet i lärarutbildning

Marléne Johansson: Dåtid - Nutid - Samtid - Framtid. Slöjd utifrån ett materiellt och immatieriallt angreppssätt

Distribution:
Åbo Akademi
PB 311
65101 Vasa, Finland
Tel +358 (0)6-3247 111

Till beställningsblanketten

NordFo Techne serien Redaktionsrådet
Juha Hartvik, Mia Porko-Hudd
E-post: Fornamn.Efternamn@abo.fi