Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap B:6/1999

Slöjd i informationssamfundet -
konflikt eller konsensus

Arbejdsseminar på Slöjdhöjskolen i
Esbjerg 1-3. oktober 1998

Mia Porko
(Red. )


Linnéa Lindfors: NordFo i tiden - aktuella forsknings- och utvecklingsaktiviteter

Seija Kojonkoski-Rännäli: Craft in an information society - 'To be or not to be'

Ulla Suojanen: Slöjdens möjligheter att stöda fostran till företagsamhet

Bolette Kremmer Hansen: Den praktisk-musiske dimension og håndarbejde

Leena K. Kaukinen: Crafts Science. Featuring the essence of  Textiles Clothing and Craft Design studies

Leena K. Kaukinen: Dimensions of research reflected by masters´ thesis in Textiles Clothing and Craft Design in Finnish universities between the years 1984-1995

Distribution:
Åbo Akademi
PB 311
65101 Vasa, Finland
Tel +358 (0)6-3247 111

Till beställningsblanketten

Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten
Mia Porko-Hudd E-post: Fornamn.Efternamn@abo.fi