Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap B:8/2000

World-Wide Sloyd

Ideologi för framtidens samhälle
Ideology for future society

Dokumentationer från NordFo-symposium
Vasa, 26.-27.11.1999

Ulla Suojanen
Mia Porko-Hudd
(Red.)

 

Förord: Linnéa Lindfors: NordFo inför det nya millenniet

Linnéa Lindfors: Nordisk slöjdforskning
Fakta och funderingar inför projektsamarbete

Ulla Suojanen: Slöjd och samhällsförändring

Agnes Nobel: Handen, lärandet och den mänskliga faktorn

Göran Ekman: Konstnärligt utvecklingsarbete med arbetsnamnet;
“Slöjdting i rörelse”

Anna-Marja Ihatsu: Prospects for the Future of Craft in the USA

Jaana Kärnä-Behm: “Little, green and beautiful?” Theoretical and Methodological Aspects on Researching Craft Represented in the Media

Pirita Seitamaa-Hakkarainen: Design Process as a Dual-Space Search

Leena K. Kaukinen: Material as an element in designing and making processes

Eila Lindfors: Bayesian modeling – Finite Mixture Modeling
- a Method for Analyzing Quantitative Data

Kirsti Salo-Mattila: National vs. International - the Early Educational Embroidery in Finland

Jari M. Lavonen, Ossi Autio and Veijo P. Meisalo: Creativity and Technology Education in Primary School Teacher Education

Erja Syrjäläinen: How to examine a craft teacher´s thinking?

Ulla Kiviniemi: Me as a Craft Teacher Future teachers determine their relation to craft

Lázaro Moreno Herrera: International perspective on research in sloyd education. Issues for reflection

Siri Homlong: Tradition som inspiration

Auli Tokola: Ikat-Weaving in Ensait Panjang, West Kalimantan: Designs and Motivation

Marketta Luutonen: Produkt och image, framgångsfaktorer för hantverksföretagare
Textilkonstnär Sirkka Könönen som tolk för finskhet

Virpi Turunen: Quality of Textile Products - an outline for definition

Distribution:
Åbo Akademi
PB 311
65101 Vasa, Finland
Tel +358 (0)6-3247 111

Till beställningsblanketten

NordFo Techne serien Redaktionsrådet
Juha Hartvik, Mia Porko-Hudd
E-post: Fornamn.Efternamn@abo.fi