Forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap B:9/2001

Slöjd - Kreatitvitet

Dokumentationer från NordFo-symposium
Umeå, 30.11-2.12.2000

Britt-Marie Lindström
Ingegärd Eklöf
(Red.)
Öppningsanförande Daniel Kallos

Linnea Lindfors: NordFo år 2000

Kreativitet i samhället

Liisa Ängqvist: Kreativitet, visioner och verklighet

Anders Marner: Vetenskap och beprövad erfarenhet – kollision eller möte?

Tord Berggren: Att leva på sin kreativitet

Gunvor Guttorm: Det muntliga som en del av en handling i duodji

Kreativitet i slöjden

Ulf Klarén: Den estetiska ytan – Om formell gestalt, analog
abstraktion och logiskt expressiv symbolik

Jarl Cederblad: Kreativitet i slöjden – en affärsidé

Christina Nygren-Landsgärds: Slöjdundervisning och kreativitet

Seija Kojonkoski-Rännäli: The two worlds of craft education

Kai Håkon Sunde: Dreiing av tre og plast

Forskning och kreativitet

Leena Kaukinen: Development of mental images in the non-institutional
creative designing and making process

Juhani Peltonen: Premissen av sanningstänkande inom de fördjupade
studierna i slöjdpedagogik

Ulf Klarén: Den estetiska ytan (paper)

Karin Wallin: Några kvinnors textila skapande

Slöjdundervisning

Harry Arvidsson: Syllabuses for the compulsory school

Lazaro Moreno: Fostering creative potentialities with a multifactorial
perspective. Towards an integrationist approach to creativity in classroom settings

Distribution:
Umeå universitet
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen
S-901 87 Umeå
(0)90-786 60 12

NordFo Techne serien Redaktionsrådet
Juha Hartvik, Mia Porko-Hudd
E-post: Fornamn.Efternamn@abo.fi