Observera!

Från och med 2011 ges Techne A
ut i elektronisk version,
klicka dig fram på länken nedan.

Techne A

In English!

TECHNE SERIEN har inrättats för publicering av forskning i slöjdpedagogik och slöjdvetenskap i de nordiska länderna. Serien är uppdelad i en A-serie som är avsedd för publicering av forskningsrapporter på engelska eller något annat världsspråk och en B-serie för publicering av dokumentationer, såsom forskningsöversikter, debattinlägg och kongressbidrag på nordiska språk.

TECHNE SERIENS namn har sitt ursprung i det grekiska ordet techne som används i betydelsen att göra och kunna någonting, både hantverksmässigt och konstnärligt, samt att förstå och veta i ordets vidaste betydelse, att klara av och verkställa eller att vara förtrogen med någonting. Techne-begreppet inrymmer alla de nordiska ämnesvarianterna forming, håndarbejde och slöjd samt duodji/sameslöjd.

SLÖJD använs som ett samlingsnamn för ollika utbildningsrelaterade slöjdarter (crafts) vars vetenskapsgrund finns i slöjdpedagogik samt det nordiska ämnet forming.

TECHNE SERIEN utges av NordFo, Nordiskt Forum för Forskning och Utvecklingsarbete inom utbildning i slöjd.

 

Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten
Mia Porko-Hudd E-post: Fornamn.Efternamn@abo.fi