A- och B-serien

Techne serien är indelad i en A-serie och en B-serie.

A-serien, forskningsrapporter (eng. reports) är avsedd för publicering av forskningsrapporter på engelska eller något annat världsspråk för en större publik. Även nordiska språk och finska kan komma ifråga. Rapportserien skall uppfylla internationell vetenskaplig standard. Därför utsätts den för granskning av sakkunniga. Redaktionsrådet utser granskare med professors eller docents behörighet.

B-serien, dokumentationer (eng. proceedings) är avsedd för publicering av dokumentationer, dvs. forskningsöversikter, debattinlägg och bidrag från kongresser, symposier eller workshops på nordiska språk och finska samt engelska. Författaren/redaktören/redaktörerna samt Techne seriens huvudredaktör ansvarar för den vetenskapliga kvaliteten.

Åbo Akademi, Pedagogiska fakulteten
Mia Porko-Hudd E-post: Fornamn.Efternamn@abo.fi