Hjälp!

Jag drunknar i saker! Hur ska jag få allt med mig!
Kanske en väska? Hur ska den se ut?

Massor av saker!

Hur har du det med alla dina saker? Du behöver säkert också en väska.
Kom med, nu börjar vi göra väskor!

 

1. Planera din personliga väska
2. Grundmönster till väska
3. Arbetsordning för väska
4. Sömnad av olika detaljer: lock, ficka, dragked, dragsko, band.
5. Tillverkningsförloppet
6. Formge applikationsmotiv
7. Lär dig applicera
8. Råd för sömnad av applikationer
9. Finges foton över olika applikationer
10. Finges foton över olika väskor
11. Avslutning


Dessa sidor är gjorda av Mia Porko-Hudd och Elisabet Backlund-Kärjenmäki med stöd från Svenska kulturfonden.