Produktutvecklingstävling
 

Frågor besvaras av:
Projektledare
Ann-Chatrin Snickars-Hoxell
,

 asnickar@abo.fi
Tel: 06-3247249

 


 

Se en presentation av projektet:
Handkraft – ung företagsamhet genom slöjd »
Handpower – Young Entrepreneurship through Sloyd »

 

Projektet finansieras av Svenska Kulturfonden
och genomförs inom enheten
för slöjdpedagogik och huslig ekonomi
vid Åbo Akademi i Vasa.

Webdesign, J.Hartvik 24.8-04
Uppdatering, T. GrahnBj 7.6-05