Header logo

Aktuellt

leftbar
Inga aktuella händelser.
Boka kören Besäll historik och skivor HBL blogg Facebook

Dirigenter

Dan Lönnqvist

Studentkören Pedavoces leds sedan hösten 2020 av Dan Lönnqvist. Lönnqvist har musikmagistersexamen med A-examen i orgelspelning vid Sibelius-Akademins kyrkomusikavdelning. Han gav sin debutkonsert i Helsingfors Domkyrka. Lönnqvist har kompletterat sin solistiska utbildning utomlands under ledning av professorerna Hans Fagius (Stockholm), Jon Laukvik (Stuttgart) och Jacques van Oortmerssen (Amsterdam). Dan Lönnqvist har konserterat förutom i de nordiska länderna även i Tyskland, Luxemburg, Schweiz, Italien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien och i USA (Washington National Cathedral).

Lönnqvist fungerar som överlärare och ansvarig för kyrkomusikutbildningen vid Yrkeshögskolan Novias musikutbildning i Jakobstad. Han har hållit mästarkurser i orgelspel i Sverige, Norge, Polen och Italien. Som en del av sin tjänstgöring är han ordförande för den Finlandssvenska Instrumentfonden som utlånar högkvalitativa instrument till begåvade ungdomar. Dan Lönnqvist har fungerat som kammarkören Bel Cantos dirigent sedan starten 1989 och med kören konserterat vid flera festivaler i 10 europeiska länder (www.bcanto.com). Som mångårig ordförande för föreningen Calcanten r.f. har Lönnqvist med föreningen arrangerat musikserien Musik i Sommarkvällen och Jakobs Orgeldagar i Jakobstad. Lönnqvist tilldelades år 2014 Österbottens svenska kulturfonds pris för berikande av kulturlivet i Österbotten samt staden Jakobstads kulturpris 2018.

Dan Lönnqvist Foto: Sharona Sandell
Per-Håkan Jansson

Per-Håkan “Pelle” Jansson (f. 1943 i Replot) startade Pedavoces verksamhet 1974 i samband med att Pedagogiska fakulteten i Vasa grundades. Med undantag av ett par mellanterminer dirigerade Jansson Pedavoces ända fram till våren 1994.

Jansson utexaminerades som folkskolelärare 1964 varpå han 1973 blev klasslärare med specialisering inom musik. Han tog examen inom musikledning 1977 och blev HuK 1980 varpå han blev musiklärare. Han har studerat dirigering med bland annat Harald Andersén och Fabian Dahlström och haft tonbildning med Gunni Granberg, Leila Kilpinen och Walton Grönroos.

Förutom Pedavoces har Jansson dirigerat Wasa Sångargille (1966-1971) och Vasa Kammarkör (1981-1983). Han har även själv sjungit i kvartetten Los Sombreros (1960-1963), i Vasa Kammarkör (1971-1983) och i Kammarkören Psallite. Förutom körverksamhet har han även fungerat som ledare för PF Big Band (1976-1979).

Jansson var den grundande och drivande kraften i Pedavoces under körens första 20 år. Han lyckades under sin tid etablera och lyfta fram Pedavoces som en av de fem studentkörerna. Flera traditioner som skapades under hans tid existerar fortfarande.
Per-Håkan Jansson


Tidigare dirigenter
höst 1974 - vår 1994Per-Håkan Jansson
vår 1984Rainer Holmgård
vår 1991Charlotta Sundell (fd. Bröckl)
höst 1994 - Vändagen 1995Brita Smeds
höst 1995 - vår 1997Barnabas Mebrahtu
höst 1997 - vår 1998Sören Hakola
vår 1998 - höst 2000Kerstin Weckström
höst 2000 - höst 2001Anna-Carin Lindbäck-Haals
vår 2002 - vår 2009Johan Sundqvist
höst 2009 - vår 2019Maria Timoshenko
höst 2019 - vår 2020Andrea Eklund
  1. Studentkören Pedavoces, Inre hamnen, 65100 Vasa
  2. E-post: pedstyre@abo.fi
  1. Design: Mats Forsman
  2. XHTML 1.1
  3. ©2022 Studentkören Pedavoces