Header logo

Aktuellt

leftbar
Inga aktuella händelser.
Boka kören Besäll historik och skivor HBL blogg Facebook

Verksamhet

Körens verksamhet

Studentkören Pedavoces är Svenskfinlands enda blandade studentkör. Kören har sin bas vid Åbo Akademi i Vasa och är en specialförening inom Åbo Akademis studentkår. Medlemmarna i Pedavoces studerar vid någon av högskolorna eller universiteten i Vasa, eller är ute i arbetslivet.

Konserter

Sedan 1974 har Pedavoces gett konserter kring adventstid, och numera ges tre adventskonserter. Vasaborna bjuds på julstämning under fredag och lördag inför första advent, och dessutom ger kören en konsert på annan ort. Andra återkommande evenemang är sång på Åbo Akademis inskriptionshögtidligheter i Vasa, att på valborgsmässoafton sjunga in våren på Vasa övningsskolas gymnasiums trappor samt körens vårkonserter. Utöver detta uppträder hela kören eller mindre ensembler på olika konserter, fester eller andra tillställningar.

Repertoar

Studentkören Pedavoces mångsidiga repertoar omfattar både profan och sakral musik, både i äldre och modernare tappning. Till repertoaren hör även folkliga tongångar, och även stamsånger. Kören sjunger upp till åttastämmiga verk och tar sig gärna an nyskriven musik.

Pedavoces lystringssång är Låt alla stämmor klinga. Sången uruppfördes på körens 20-års jubileum 16.4.1994. Musiken är komponerad av körens hovkompositör och hedersmedlem Per Østern, och texten är skriven av Bo Setterlind. Wasa marsch med text av Zacharias Topelius och musik av Karl Collan är också ett viktigt stycke i körens repertoar.

Övningar

Kören övar på onsdagar kl. 17.45-20.30, och efter övningarna samlas medlemmarna för att umgås. Varje termin innehåller två körhelger varav den ena arrangeras på annan ort. En körhelg i Vasa innebär övning på fredagkväll och på lördag medan en körhelg på annan ort vanligtvis innebär att åka iväg på fredag och återvända på söndag.

Inom Studentkören Pedavoces finns även en aktiv manskör och damkör, Mansröster och Pedamer. Målet är att inom herr- och damstämmorna skapa god stämning, utvecklas musikaliskt både individuellt och som grupp samt sjunga egen repertoar.

Körens verksamhet

Resor

En kör får synlighet genom konserter, men också genom att delta i festivaler och tävlingar. Pedavoces har deltagit i ett antal dylika evenemang under årens lopp. 2004 tävlade kören i Prag och 2006 bar det av till Malta. En silverplakett blev resultatet i båda dessa tävlingar. 2011 deltog Pedavoces i Cork International Choral Festival på Irland och samma år fick kören också en inbjudan till en festival som endast ordnas vart tredje år i Missoula (MT) i USA. Den resan genomfördes 2013.

Studentkörstraditioner

En studentkör har naturligtvis en del studenttraditioner. Till en av de starkaste traditionerna hör trappsången på valborg. Övriga traditioner upprätthåller Pedavoces bl.a. på sina körhelger och på terminernas högtidliga avslutningsfester, dvs. vårfesten och julfesten. Sitserna under körhelgerna har alltid ett tema som syns både i klädsel och program. Vår- och julfesterna knyter ihop terminernas arbete och firas med sång, tal och program. Den röda tråden för körens sammankomster är naturligtvis stamsångerna som kan klinga 8-stämmigt då det är som bäst. En annan av körens starka traditioner är punschringen. Den innebär att sångarna efter ett uppträdande eller konsert samlas i ring för att tillsammans glädjas över det gemensamt gjorda arbetet.

  1. Studentkören Pedavoces, Inre hamnen, 65100 Vasa
  2. E-post: pedstyre@abo.fi
  1. Design: Mats Forsman
  2. XHTML 1.1
  3. ©2022 Studentkören Pedavoces