Språkträdet

Språkträdet är en ett redskap för metareflektion över språk och
kulturell identitet. Anna-Lena Östern har utvecklat
språkträdsmodellen. I artikeln Mitt språkträd kan du läsa om hur fem
årskullar lärarstuderande har använt redskaåpet för att beskriva sin
språkliga och kulturella identitet. Artikeln har publicerats i
Hansén, S-E., Sjöberg, J. & Eklund-Myrskog, G. (red.) (2000). Att
spana i tiden. Pedagogiska utblickar. Festskrift till Håkan
Andersson. Vasa: Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi. Artikeln
heter "Mitt språkträd - blivande lärare berättar om sin språkliga och
kulturella identitet
"
(s. 205-235).
I Svenska med sting (Östern, 2001) har Anna-lena Östern beskrivit
uppgiften Språkträdet. I 'I möte med språkträdet' redovisar Sara Kackur och
Johanna Kasslin (2005) en empirisk studie med ett försök i
årskurs 6, där över 700 elever ritat sitt språkträd. Du kan se den
förenklade språkträdsmodell de konstruerat för sitt projekt. Abstrakt.

The language tree
The language tree is a scaffold, a tool, for meta reflection about
language and cultural identity. Anna-Lena Östern has developed the
model for a language tree. In the article 'My language tree': young
Finland-Swedish adults tell us about their linguistic and cultural
identities. Published in Journal of Curriculum Studies (36) 6 2004,
pp. 657-672.

In a publication by S. Kackur and J. Kasslin (2005) about 700 pupils
in grade six in the Finland Swedish school have drawn their language
trees. Abstract.

Ladda ner:

Exempel på språkträd
 
 


- Om Anna-Lena
- Aktuellt
- CV

- Modersmål och litteratur
- Biämnesstudier i flersprå-
   kighetsdidaktik
- Pedagogisk handledning
- Dramapedagogik
- Fördjupade studier i
   pedagogik

- Forskarutbildning
- Forskning och
   utvecklingsarbete

- Konstnärlig verksamhet
- Nätverkssamarbete och
   Nordplussamarbete

 

Copyright © 2006 Anna-Lena Østern.