Välkommen till Ann-Sofis plats på webben!

 

Aktuellt:

·    Material för kursen Lärararbete våren 2006 kan fås genom att kontakta mig

·    Kursen Matematiksvårigheter våren 2006.

·    Kursen Matematik del 1. Föreläsningar och material från övningar hittar du här.

 

Några av mina artiklar:

 

·     Kristian Birkeland – ett bortglömt geni

 

·     Vem var Richard Phillips Feynman?

 

·     Ett porträtt av en matematiker Paul Erdös

 

·     Samarbetsinlärning – metoder för undervisning och kollegialt samarbete

 

·     Samverkan i matematikundervisningen

 

·     PUSSEL - metoden

 

·    Skolbaserad utveckling och forskning. Exemplen PEEL och PUMA

 

·     Matematikundervisningen i blickpunkten

 

·      Mathematics Teaching in Swedish-speaking lower and upper Secondary Schools in Finland – What do the teachers tell us? Initial presentation of a research-study.

 

·      Active learning of mathematics

 

·     Tradition, attityd och kultur i matematikundervisningen

 

·     I WAS TRAPPED IN A PATTERN - Dilemmas, tensions and metaphors expressed by mathematics teachers in transition

 

·     Jag satt fast i mönster” – Metaforer i lärares berättelser om matematikundervisning i förändring

 

·     Recension av läromedlet På tal om tal

 

·     School mathematical practices as experiences of identity work in relation to problem solving - A critical examination