Grundläggande begrepp


Vad är Internet?

Internet betyder "mellan nätverk" och är datorer och datornät som är ihopkopplade till ett stort globalt datornätverk där alla kan kommunicera med alla. Det är omöjligt att säga hur stort detta nätverka verkligen är.

Nätet används för bl.a.

bulletKommunikation via e-post.
bulletSökning efter information, surfa.
bulletÖverföring av filer.
bulletDistansundervisning, t.ex. skicka in en hemuppgift till en lärare.
bulletKommersiella tjänster, t.ex. beställa böcker eller göra bankärenden.

När man surffar på nätet förflyttar man sig mellan olika sidor m.h.a. av länkar eller s.k. hypertext. Hyper betyder över, så hypertext är text utöver texten, något som tar mig vidare från texten.


Vad är en hemsida/webbsida?
En webbsida är i grund och botten inget annat än ett vanligt textdokument som sedan läses och tolkas av en webläsare (t ex Netscape och Internet Explorer). 

Vad är en Webbplats?
Flera webbsidor bildar en webbplats. På engelska heter det site och man kan på svenska höra även detta ord med försvenskad stavning – sajt.

Vad är en webbläsare
Det program man använder när man är ute på nätet kallas för webbläsare (eng.browser). Det finns två stora webbläsare på marknaden – Internet Explorer och Netscape Communicator

Vad är en (webb)server?
En server är ett datorprogram som tillhandahåller gemensamma servicefunktioner i ett datornät, t.ex. lagring av webbsidor och vidarebefordring av data. Man kan även säga att en server är en dator som är uppkopplad till Internet dygnet runt. På serverns hårddisk finns data lagrad, t.ex. i form av webbsidor. Denna information är åtkomlig via Internet ifall vi känner till datorns webbadress.

Vad är en webbadress
Varje webbsida har en unik adress. Adressen innehåller information om

  1. Ett namn på den server (servicedator) där sidan ligger
  2. Webbmappens namn ifall det finns en sådan
  3. Dokumentets namn, hemsidor är ju också filer.

Tolka adressen: http://www.vasa.abo.fi/pf/pispi/pi/

Dunkels, E. Andersson, P. Häggström, S. Johansson, Ö.(red.) (2001) IKT och lärande. Studentlitteratur: Lund

Tillbaka till Dreamweaver-guiden