NORDISKT NÄTVERK I MILJÖPEDAGOGIK

Ett tvärvetenskapligt forskar- och lärarnätverk inom
MILJÖ- OCH UTOMHUSPEDAGOGIK samt HÅLLBAR UTVECKLING

vid lärarutbildningar i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island

Opettajankouluttajien pohjoismainen
 y
mpäristöpedagogiikan ja kestävän kehityksen tutkimus- ja opetusverkosto

Visitors:

 

Sidan senast uppdaterad 26.03.09/IP


Innehållsförteckning (klicka på siffran) :

1. AKTUELLT bl.a.:

2. NÄTVERKETS SYFTEN

3. VERKSAMHETEN/ARBETSFORMER

4. DELTAGANDE ENHETER OCH KONTAKTPERSONER

5. LÄNKAR TILL ENHETERNAS EGNA MILJÖSIDOR

6. LÄNKAR TILL ÖVRIGA NÄTVERK, GRUPPER OCH webbsidor

7. LÄNKAR TILL KONFERENSER, SYMPOSIER OCH MÖTEN

8. NYA BÖCKER, DOKTORSAVHANDLINGAR, TIDSKRIFTER, ÖVRIGA PUBLIKATIONER och     PROJEKTBESKRIVNINGAR

9. NÄTVERKSBREV, NÄTVERKSPROTOKOLL OCH GEMENSAMMA KURSER

 

Nya medlemmar är hjärtligt välkomna! Anmäl ditt intresse till ipalmber at abo.fi

Till miljöpedagogik

 


1. AKTUELLT:

Utbyte av lärare och studenter mellan de deltagande lärarutbildningsenheterna:

  • Studentstipendier för en månads vistelse i någon av de ovannämnda lärarutbildningsenheterna i ett annat nordiskt land (*för deltagande i miljörelaterade kurser och forskning)
    Resebidrag
    (en t/r resa) tillkommer enligt Nordplusnormer.
  • Sk. expressmobilitet i form av ett resestipendium gäller intensivkursen Vadehavet, Danmark i augusti 2009
  • Lärarstipendier för en veckas vistelse i någon av de ovannämnda lärarutbildningsenheterna i ett annat nordiskt land (*för deltagande i miljörelaterad utvecklings- och samarbetsplanering samt forskningsarbete)
    Resebidrag (en t/r resa) tillkommer enligt Nordplusnormer.

Ansökan skall, efter att du diskuterat innehållet med din närmaste kontaktperson i nätverket (se e-postadresser nedan), sändas till ipalmber at abo.fi.

Ansökan om studentstipendier med resebidrag skall innehålla följande uppgifter:
1. Namn, adress, tel., bankförbindelse (Obs! IBAN & SWIFT/BIC-koderna är obligatoriska!);
2. Huvudämne/-linje och examen som studierna syftar till & antal studieår hittills;
3. Hemhögskola & Värdhögskola (och kontaktpersonen);
4. Lista på planerade kurser + övrig aktivitet (eller namnet på intensivkurs + tidpunkt)
5. Vistelsens längd

Ansökan om lärarstipendier med resebidrag skall innehålla följande uppgifter:
1. Namn, adress, tel., bankförbindelse (Obs! IBAN & SWIFT/BIC-koderna är obligatoriska!);
2. Tjänstebenämning, hemhögskola, värdhögskola
3. De planerade aktiviteterna och vistelsens längd

Tillbaka till innehållsförteckning

2. NÄTVERKETS SYFTEN är att

Tillbaka till innehållsförteckning

3. VERKSAMHETEN/ARBETSFORMERNA:

Tillbaka till innehållsförteckning

4. Deltagande ENHETER och KONTAKTPERSONER:

Nätverket växer fortsättningsvis, och för närvarande är över 50 olika lärarutbildningsenheter involverade.
Samarbete har dessutom utvidgats så att det även involverar olika miljöinstanser, ss. miljöcentraler, länsstyrelsers miljöavdelningar, naturskolor, forststyrelser, skogsföreningar, mm.

Den svenskspråkiga lärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa (irmeli.palmberg at abo.fi; koordinator) samt de finskspråkiga lärarutbildningsenheterna vid Lapplands universitet/Lapin yliopisto i Rovaniemi (jkuru at urova.fi), Uleåborgs universitet/Oulun yliopisto (eila.jeronen at oulu.fi), Åbo Universitet/Turun yliopisto (eija.yli-panula at utu.fi ), Helsingfors universitet/Helsingin yliopisto (anna.uitto at helsinki.fi), Jyväskylä universitet/Jyväskylän yliopisto (ravura at edu.jyu.fi) och  Joensuu universitet/Joensuun yliopisto (sirpa.karkkainen at joensuu.fi) samt Kronoby folkhögskola i Kronoby (peter at kfhs.fi), Västra Finlands miljöcentral, Forststyrelsen i Vasa samt Karleby naturskola/Kokkolan luontokoulu (sara.kall at kokkola.fi);

Mittuniversitetet i Härnösand och Sundsvall (goran.abel at miun.se, hakan.edlund at miun.se), Umeå universitet (lennart.stensson at educ.umu.se), Luleå tekniska universitet (hans.gelter at lh.luth.se), Göteborgs universitet (eva.west at ped.gu.se), Högskolan Dalarna (jeb at du.se, acl at du.se), Malmö högskola (margareta.ekborg at lut.mah.se), Linköpings universitet (andsz at esi.liu.se), Högskolan i Skövde (bo.magnusson at his.se), Högskolan i Halmstad (pernilla.nilsson at lut.hh.se), Örebro universitet (bodil.sundberg at nat.oru.se), Svenska Naturskyddsförening (bengt-goran.karlsson at snf.se),  Länsstyrelsens i Västernorrland miljöavdelning (Olle.Chorell at y.lst.se), Umeå naturskola (erika.aberg at umea.se)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universtitet i Dragvoll (peter.van.marion at als.ntnu.no), Høgskolen i Akershus (lillian.larsen at hiak.no), Høgskolen i Östfold (marit.eriksen at hiof.no), Høgskolen i Vestfold (oyvind.wistrom at hive.no), Høgskolen i Nesna (siv.almendingen at hinesna.no), Høgskolen Stord/Haugesund (kjell.minde at hsh.no), Høgskulen i Volda (Bjorn.Tafjord at hivolda.no), Universitetet i Bergen, Institutt før fysik og teknologi (kolsto at ift.uib.no); Høgskolen i Sør-Trøndelag (john.m.grindeland at hist.no; eli.munkebye at hist.no)

CVU-Sjælland, Holbæk Seminarium (th at holsem.dk); CVU- København og Nordsjælland, N.Zahles Seminarium (kbr at zahle.dk), Danmarks Pædagogiske Universitet; CVU-Vest, campus Esbjerg og Ribe (soeren.vinding at esbjergsem.dk); CVU-Nordjylland, Aalborg Seminarium; CVU-Storkøbenhavn, Ballerup Seminariet (bvd at ballerupsem.dk); Blaagard Seminarium, Søborg; CVU-Alpha, Silkeborg Seminarium; CVU-Lillebælt, Jelling (birgitte.stougaard at cvujelling.dk); CVU-Midt Vest, Viborg (kb at cvumidtvest.dk; pd at cvumidtvest.dk); CVU-Sjælland, Haslev Seminarium (neh at haslevseminarium.dk); Hindholm Socialpædagogiske Seminarium, Fuglebjerg; CVU-Midvest, Ikast Seminariet; Jydsk Pædagog-Seminarium; Odense Socialpædagogiske Seminarium; Slagelse Pædagogseminarium; CVU-Syd, Vordingborg Seminarium (john.andersson at cvusyd.dk)

Kennarháskóli Islands (stefanb at khi.is) samt

Lettland: Riga Teacher Training and Educational Management Academy (med en svenskkunnig kontaktperson: jange at mpe.lv).

§ Nätverket har erhållit externt bidrag från NordPlus, NorFA och Letterstedtska föreningen.
§ Nätverket (med uppgifter om kontaktpersoner och övriga deltagare) koordineras av Irmeli Palmberg, Åbo Akademi Vasa (Enheten för matematikens, naturvetenskapens och idrottens didaktik inom lärarutbildningen).

Tillbaka till innehållsförteckning

5. Länkar till de deltagande ENHETERNAS EGNA MILJÖSIDOR:

(hit är planerat att komma de länkar till enheternas kursutbud samt forsknings- och övriga aktiviteter inom miljö-/utomhuspedagogik som kontaktpersonerna i varje enhet skickat till koordinatorn. De aktuella uppgifter kan dock säkrast fås direkt av kontaktpersonerna, t.ex. via epost; se ovan)

FINLAND:

SVERIGE:

DANMARK:

NORGE:

Tillbaka till innehållsförteckning

6. Länkar till övriga NÄTVERK, GRUPPER eller webbsidor:

                                (se även pkt 8)

Tillbaka till innehållsförteckning

7. Länkar till KONFERENSER, SYMPOSIER och MÖTEN:

Länkar till konferenser, symposier eller övriga möten med (även) miljörelaterad innehåll:
 

 

Tillbaka till innehållsförteckning

8. NYA BÖCKER, DR.AVHANDLINGAR, TIDSKRIFTER, ÖVRIGA PUBLIKATIONER och PROJEKTBESKRIVNINGAR:

BÖCKER:

2007:

2006:

2005:

2004, 2003, 2002:

DOKTORSAVHANDLINGAR:

TIDSKRIFTER:

ÖVRIGA PUBLIKATIONER OCH PROJEKTBESKRIVNINGAR:

Tillbaka till innehållsförteckning

9. NÄTVERKSBREV, NÄTVERKSPROTOKOLL och GEMENSAMMA KURSER

 

 

Tillbaka till innehållsförteckning

 


(Nordisk miljöpedagogik. Vinjett/IP)

Till Irmelis hemsida