Tillbaka till huvudsidan/ Back to the main page

 

 

FINLÄNDSKA BARNFAMILJERS VÄLBEFINNANDE OCH FERTILITET(FamWell)

 

Finländska barnfamiljers välbefinnande i den ekonomiska krisens skugga (FamWell) är ett fyraårigt (1.5.2016-30.4.2020) forskningsprojekt vid Åbo Akademi i Vasa, finansierat av Högskolestiftelsen i Österbotten och Svensk-Österbottniska Samfundet. Projektets syfte är att forska i finländska och österbottniska barnfamiljers välbefinnande, levnadsförhållanden och fertilitet i krisens och nedskärningarnas Finland. Målsättningen är att synliggöra hur den ekonomiska krisen och nedskärningar i familjepolitiken har påverkat familjers, barns, ungdomars och föräldrars sociala, ekonomiska och psykiska välbefinnande. Dessutom är projektets vidare mål att stärka forskarutbildningen inom detta forskningsområde vid Åbo Akademi och samtidigt leda till en högre grad av samhällelig, vetenskaplig och politisk medvetenhet om hur förändringar inom familjepolitiken samt ekonomiska förändringar under de senaste åren har påverkat barnfamiljers välbefinnande och antalet födslar. En del av projektet omfattar en intervjuundersökning, som genomfördes vintern 2016–2017 inom f.d. Vasa läns område, dvs. Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra-Österbotten. Denna undersöknings syfte var att lyfta fram barnfamiljernas subjektiva erfarenheter om deras välbefinnande samt de sociala risker och överlevnadsstrategier de har. Målet var att framföra hur barnfamiljerna själva upplever vardagen under den ekonomiska krisen och familjepolitiska förändringar. Hur upplever de att deras situationer påverkar på barnens välmående och hur orkar de själva under all eventuell press som vardagen innebär? Resultaten från denna intervjuundersökning, liksom andra delmoment i projektet, presenteras vid olika nationella och internationella konferenser och andra sammankomster, samt publiceras i nationella och internationella tidskrifter. För närvarande pågår forskning som studerar barnfamiljernas välbefinnande med hjälp av kvantitativa datamaterial.

Konferenspresentationer:

Lindberg, M., Nygård, M. & Nyqvist, F. (2019). Children’s subjective wellbeing in Finland. Presentation at the 14th ESA Conference, 20–23 August 2019 in Manchester / UK.

Lindberg, M. (2018). Pinnalla pysymisen  keinot    lapsiperheet  taloudellisen  kriisin  ja perhepoliittisten muutosten ristiaallokossa. Esitys Sosiaalipolitiikan päivillä 25-26.10. 2018, Tampereella.

Lindberg, M. & Lammi-Taskula, J. (2018). The experiences of parenthood of Finnish parents in the light of the survey of families with children by the National Institute for Health and Welfare in Finland. Presentation at the 16th Espanet Conference, Transformation of European welfare systems: Challenges, problems and future prospects, 30 August – 1 September, 2018, in Vilnius, Lituania.

Palmu, M., Nygård, M. & Nyqvist, F. (2017).  Universalismi käännekohdassa. Haastattelututkimus pohjanmaalaisten lapsiperheiden kokemuksista. Oral presentation. Jyväskylä: Sosiaalipolitiikan päivät 2017, 26–27.10.2017

Palmu, M. & Nyqvist, F. (2017). Family policy and child poverty in times of permanent austerity: an analysis of 22 European countries 2006–2015. Conference paper. Lisbon: Espanet 14–16.9.2017

Palmu, M., Nygård, M. & Nyqvist, F. (2017). Coping with risks, and subjective experiences of wellbeing during economic crisis and changing family policy. The case of Finnish and Swedish speaking families with children in the region of Ostrobothnia in Finland. Oral presentation.  Athens: ESA 2017 – 13th Conference of the European Sosiologial Association 29.8–1.9.2017

Publikationer:

Lindberg, M., Nygård, M., Nyqvist, F., & Hakovirta, M. Does Economic Distress Undermine Children’s Subjective Wellbeing? Child Indicators Research (to be resubmitted)

Lindberg, M,. Autto, J., Gichuhi, E., Rappe, A. & Nygård, Mikael. Suomalaisten lapsiperheiden hyvivointi hallitusohjelmien valossa 2007–2019. Politiikka (to be resubmitted)

Lindberg, M., Nygård, M., Nyqvist, F. & Lammi-Taskula, J. Does economic strain undermine coping resources of parents? An analysis of Finnish parents’ coping experiences. Journal of European Social Work, published on-line, doi: https://doi.org/10.1080/13691457.2019.1699779.

Nygård, M., Nyby, J. & Kuisma, M. (2019). Discarding social investment and redistribution in the name of austerity? The case of Finnish family policy reforms 2007–2015. Policy & Society 38 (3), 519–536.

Nygård, M., Lindberg, M., Nyqvist, F. & Härtull, C. (2019). The Role of Cash Benefit and In-Kind Benefit Spending for Child Poverty in Times of Austerity: An Analysis of 22 European Countries 2006–2015. Social Indicators Research, Online First, https://doi.org/10.1007/s11205-019-02126-8

Lindberg, M., Autto, J. & Nygård, M. (2019). Lapsiperheiden kotitalouden strategiat taloudellisen epävarmuuden ja perhepoliittisten muutosten aikana. Janus 27(1), 3-20.

Lindberg, M., Nygård, M. & Nyqvist, F. (2018). Risks, coping strategies and family wellbeing: evidence from Finland. International Journal of Sociology and Social Policy 38(11/12), 1116–1132.

Palmu, M., & Nygård, M. (2017). Barnfamiljer i krisens skugga (FamWell). Rapport från intervjuundersökningen. Åbo Akademi: enheten för socialpolitik.

För mer information:

Mikael Nygård, professor i socialpolitik, projektledare, Åbo Akademi, tel: +35863247493, +350-50-3873690, e-post: mikael.nygard@abo.fi

Marja Lindgerg (f.d. Palmu), PM, doktorand i socialpolitik, Åbo Akademi, e-post: marja.palmu@abo.fi

Ana Vrbnik, FM, doktorand i socialpolitik, Åbo Akademi, e-post:avrbnik@abo.fi

Emily Gichuhi, PM, forskningsassistent, Åbo Akademi, e-post: egichuhi@abo.fi.

 

Slutrapport för projektet

 


Hemsidan underhålls av Mikael Nygård

(mikael.nygard@abo.fi)