Tillbaka till huvudsidan/ Back to the main page

Publikationer/
Publications

Undervisning/
Teaching

Tips för studerande/
Tips for students

 

 

FORSKNING/RESEARCH

 

Forskning/Research

Jag är för tillfället engagerad i en rad forskningsprojekt, både som forskare, sakkunnig och som projektledare. Jag leder för tillfället tre forskningsprojekt finansierade av Högskolestiftelsen i Österbotten och Svenska-Österbottniska Samfundet. Dessa är Välbefinnande och hälsa i en föränderlig välfärdsstat (VHV, tillsammans med Fredrica Nyqvist och Jan Saarela), Finländska barnfamiljers välbefinnande i den ekonomiska krisens skugga (FamWell) och Den finländska familjepolitikens utveckling (FamPol).

I am currently engaged in several research project, both as a researcher, expert and as project manager. I am currently managing three research projects funded by the Foundation of Higher Education in Ostrobothnia and the Swedish-Ostrobothnian Foundation. These are Wellbeing and Health in a changing Welfare State (VHV, with Fredrica Nyqvist and Jan Saarela), The Wellbeing of Finnish families in times of economic crisis (FamWell) and The Development of Finnish family policy (FamPol).

Aktuella konferenspapper och -presentationer/Recent conference papers and presentations:

Nyby, J. & Nygård, M. & Blum, S. (2017). The changing role of universalism in Finnish family policy. Presentation i arbetsgruppen ”Universalismi sosiaalipolitiikan keinona ja ideaalina”, vid de nationella socialpolitikdagarna i Jyväskylä, 27-29 Oktober 2017.

 

Palmu, M., Nygård, M. & Nyqvist, F. (2017). Universalismi käännekohdassa? Haastattelututkimus pohjanmaalaisten lapsiperheiden kokemuksista. Presentation i arbetsgruppen ”Universalismi sosiaalipolitiikan keinona ja ideaalina”, vid de nationella socialpolitikdagarna i Jyväskylä, 27-29 Oktober 2017.

 

Hästbacka, E. & Nygård, M. (2017). Societal participation of Swedish-speaking people with disabilities in Finland: a capability approach. Presentation at the 15th Espanet Conference, New Horizons for European Social Policy, 14-16.9.2017 in Lisbon.

 

Palmu, M. & Nygård, M. (2017). Coping with risks, and subjective experiences of wellbeing in times of economic crisis and permanent austerity: the case of Finnish families with children. Presentation at the 13th Conference of the European Sociological Association (ESA), (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities, 29.8–1.9.2017.

 

Nyqvist, F., Nygård, M. & Sharf, T. (2017). Loneliness among older people in Europe: a comparative approach. Presentation at the 13th Conference of the European Sociological Association (ESA), (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities, 29.8–1.9.2017.

 

Åkerman, S., Nyqvist, F. & Nygård, M. (2017). If we are nice to each other we’ll make it” - a follow-up study on elderly care recipients’ experiences of informal care in a Finnish context. Presentation at the 13th Conference of the European Sociological Association (ESA), (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities, 29.8–1.9.2017.

 

Näsman, M., Niklasson, J, Gustafson, Y., Olofsson, B., Lövheim, H., Nygård, M. & Nyqvist, F. (2017). Factors associated with decline in high morale in a five-year follow-up of very old people. Presentation at the 13th Conference of the European Sociological Association (ESA), (Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities, 29.8–1.9.2017.

 

Hästbacka, E. & Nygård, M. (2017). Vammaisten ihmisten

osallisuus yhteiskunnassa: Haastattelututkimus vammaisten ihmisten parissa Suomessa

Vammaistutkimuksen päivät, Helsinki, 15.–16.6.2017.

 

Autto, J.& Lundkvist, M., Nyby, J. & Nygård, M. (2016). From universalism to selectivity? The background, discourses and ideas of recent early childhood education and care reforms in Finland

Paper to the 2016 annual ESPAnet conference, Re-inventing the welfare state? Pathways to sustainability, equality and inclusion in European welfare states, in Rotterdam 1-3 September 2016, Stream 17 - session 1: New Challenges to the Comparative Analysis of Care Policies - do we need New Concepts, Typologies and Methods? (download here)

 

 

 

 

 

 

 


Hemsidan underhålls av Mikael Nygård

(mikael.nygard@abo.fi)