Tillbaka till huvudsidan/ Back to the main page

Publikationer/
Publications

Undervisning/
Teaching

Tips för studerande/
Tips for students

 

 

FORSKNING/RESEARCH

 

Forskning/Research

Jag är för tillfället engagerad i en rad forskningsprojekt, både som projektledare och forskare. Jag leder för tillfället Finländska barnfamiljers välbefinnande i den ekonomiska krisens skugga (FamWell) samt planeringsprojektet Välmående barn, unga och familjer i Österbotten – en aktionsstrategi (FamAct) med finansiering från Högskolestiftelsen i Österbotten. Dessutom är jag verksam i en rad andra forskningsprojekt som forskare.

I am currently engaged in several research project, both as as project manager and researcher. I am currently managing the project The Wellbeing of Finnish families in times of economic crisis (FamWell) as well as the project Välmående barn, unga och familjer i Österbottenen aktionsstrategi (FamAct), both funded by Högskolestiftelsen i Österbotten.

 

 

 

 

 

 

 


Hemsidan underhålls av Mikael Nygård

(mikael.nygard@abo.fi)