Tillbaka till huvudsidan/ Back to the main page

Publikationer/
Publications

Forskning/
Research

Tips för studerande/
Tips for students

 

 

UNDERVISNING/TEACHING

 

Min undervisning är i nuläget främst koncentrerad till magister- och forskarstudienivån, men håller även vissa enstaka kurser på grund- och ämnesstudienivå.

Min undervisningsfilosofi är att försöka möjliggöra inlärning för de studerande genom att bygga upp kurserna så att föreläsningarna ger en allmän strukturering av själva stoffet och att litteraturstudier och eventuella grupparbeten/ övningsuppgifter stöder den studerandes inlärning. Enligt mitt sätt att se ska undervisningen sträva till att ge en didaktiskt ändamålsenlig presentation av stoffet med utgångspunkt i den vetenskapliga forskningen inom respektive område.

Här kan du närmare bekanta dig med kursernas uppläggning och innehåll samt eventuellt ladda ner undervisningsmaterial som hör till föreläsningarna.

Mina kurser:

Socialpolitiska modeller i förändring  

Teoretiska perspektiv på socialpolitikens

Magisterseminarier i socialpolitik

Fördjupad forskningsmetodik

Socialpolitikens värdegrunder

Välfärdsstatens utveckling och framtid

Nordic Model of Welfare

 

 


 

Sidan underhålls av Mikael Nygård

(mikael.nygard@abo.fi)