Reviews and Contributions

Articles in a trade journals; articles in a professional manual or guide or professional information system, textbook material; professional conference proceedings; published development or research reports or studies; professional manuals or guides, dictionary

Uljens, M. & Lindgren, K. (2008). J. A. Hollo (1885-1967) – kääntäjä, kasvatustieteilijä, inspehtori 1930-1933. Klaus Lindgren (toim.): Sydän kultaa, kieli kuin puukko: Etelä-Pohjalaisen Osakunnan vaiheita 1908–2008, ss. 505-507.

Uljens, M. (2008). Pedagogiskt ledarskap - ett allmänpedagogiskt perspektiv. I: G. Björk (red.), Samtid och framtid. Pedagogiska forskning vid ÅA 2008. Jubileumsrapport 90 år. Rapport 26. Vasa: Åbo Akademi.

Uljens, M. (2001). Handledningens teori och praktik. Socialvetenskaplig Tidskrift 1/2001, 143-149.

Uljens, M. m.fl. (1999). Tankar kring Åbo Akademis framtida utveckling. Tigergruppens rapport (Rapport av en arbetsgrupp tillsatt av rektor Björkstrand den 2.9 1998). 25 s.

Uljens, M. m.fl. (1999). Tankar kring Åbo Akademis framtida utveckling. Tigergruppens rapport (Rapport av en arbetsgrupp tillsatt av rektor Björkstrand den 2.9 1998). 25 s.

Uljens, M. (1996). Början till slutet på läroplansdecentraliseringen. Utbildningsstyrelsens tidskrift Spektri, 2-3/1996.

Uljens, M. (1996). Pekande finger blir värja - frivilliga prov kan tolkas på många sätt. Läraren 10(22), s. 5.

Uljens, M. (1996). Förskolan - för skolan eller för livet? En utvärdering av Nordiska Ministerrådets projekt Skolstart i Norden 1994-1996. 33 s.

Uljens, M. (1993). Slutrapport till Finlands Akademi över projektet "Lärarstuderandes professionella utveckling" (Projekt nr. 1081046).

Uljens, M. (1990). Qualitative Studies of Experience and Understanding. SIG-Newsletter. European Association for Research on Learning and Instruction, No. 1-2, 1990. 7 p.

Uljens, M. (1990). Vad skall universitetet utbilda - arbetskraft eller visionärer? Rapport från den 18:e kongressen i pedagogik arrangerad av Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning i Helsingfors 8-12.3. 1990. Vasabulletinen 1/1990, s. 6-7, 32. ISSN 0787-5118

Uljens, M. (Red.). (1989). Newsletter. Nätverket för forskning om lärare och lärarutbildning. NFPF (Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning). Nr. 1-2/1989.

Uljens, M. (1988). Allmän vetenskapslära och pedagogiskt forskningsarbete. Brev nr. 4. Approbatur i vuxenpedagogik. Helsingfors: Svenska brevinstitutet i Finland.

Uljens, M. (Red.). (1988). Newsletter. Nätverket för forskning om lärare och lärarutbildning. NFPF (Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning). Nr. 1-4/1988. Tot. 36 s.

Popularised articles, newspaper articles; popularised monographs

Uljens, M. (2012). Mot förnyat skolutvecklingsarbete i Svenskfinland! Vasabladet 29.1.2012

Uljens, M. (2011). PF välkomnar PISA debatt. Vasabladet 25.5.2011

Uljens, M. (2011). PF satsar på skolutveckling, forskning och samarbete. Vasabladet & Hufvudstadsbladet, 5-6.10.2011

Uljens, M. (2010). Lärar(de)professionalisering i ett neoliberalt utbildningslandskap Quo Vadis Europa? Plenumföreläsning, Nordisk lärarutbildningskongress, 7.5 2010, Danmark.

Uljens, M. (2008). Vems Svenskfinland hotar Övisfinskan? Vasabladet 27.5 2008.

Uljens, M. (2008). Högskoleallians i Österbotten 2010? Vasabladet 26.2 2008.

Uljens, M. (2008). Principer för högskolesamarbete. Vasabladet 13.2 2008.

Uljens, M. (2007). Två viktiga högskoledokument. Vasabladet 23.7 2007.

Uljens, M. (2007). Högskolemodeller i Svenskfinland. Vasabladet 17.5 2007.

Uljens, M. (2007). Den tredje republikens utbildningspolitik. Vasabladet 1.5.2007.

Uljens, M. (2007). Gymnasiefrågan och det Österbottniska högskolsamarbetet. Vasabladet 26.3 2007.

Uljens, M. (2006). Snellman och bildningens kraft. Vasabladet 12.5.2006 .

Uljens, M. (2002). Fostran utan utopier? Hufvudstadsbladet den 11.4 2002.

Uljens, M. (2001). Samarbete kring lärarutbildning mellan Helsingfors universitet och Åbo Akademi. Hufvudstadsbladet 6.6.2001.

Uljens, M. (2001). Pedagogik och senmodernitet (Del 1 & 2). Vasabladet 18.4 & 20.4.2001.

Uljens, M. (2000). Om de svenska utbildningsprogrammen inom FST och FSR inför kanalreformen 2001 - några observationer. PM uppgjord på uppdrag av dir. Ann Sandelin.11s.

Uljens, M. (1999). Tankar kring århundradets pedagogik. Vasabladet 30.12 1999.

Uljens, M. (1996). Förskolan - för skolan eller för livet? En utvärdering av Nordiska Ministerrådets projekt Skolstart i Norden 1994-1996. 33 s.

Uljens, M. (1996). Berlin republiken 1996. Vasabladet 12.11 1996.

Uljens, M.(1993). "Ewald Flacke, Schwerin: Skrota inte det socialistiska skolsystemet!" Intervju med rektor Flacke Landesinstitut für Schule und Ausbildung, Schwerin, Tyskland. ÖH-bulletinen Nr 1, 1993. Tidskrift för Österbottens högskola, Åbo Akademi.

Uljens, M. (1991). Jakten på den svenska filosofihistorien. Vasabladet den 24.8 1991.

Uljens, M. & Sjöberg, J. (1989). Från ÖH till autonom Vasaenhet - hur den finlandssvenska högskolstrategin kan utvecklas. Vasabladet, mars, 1989.

Uljens, M. (1989). Pedagogiska fakultetens gravöl och återuppståndelse. Vasabladet 14.1 1989.