Ria Heilä-Ylikallio
PeD, professor i modersmålets didaktik,
docent i läs- och skrivpedagogik.

Ria Heilä-Ylikallio
Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Åbo Akademi PB 311
65101 Vasa, Finland

Telefon: +358 6 324 7374
Växel: +358 2 215 31
Tjänstemobil: +358 50 347 0124

Ria.Heila-Ylikallioat-teckenabo.fi


Om universitetet Åbo Akademi