GRÖN FLAGG


Miljörådet


Miljörådet planerar och leder Grön Flagg verksamheten. Rådet fattar beslut under projektets gång och leder också utvärderingen av verksamheten då projekttiden för en temahelhet tar slut. Rådets uppgift är att leda verksamheten men ingalunda att genomföra allt praktiskt jobb. Verksamheten inom Grön Flagg är riktad till alla i skolan och tanken är att alla i hela skolan förbinder sig att delta.

Medlemmarna i miljörådet 2009 är:
Cléa Verhasselt, Qiqi Yuan, Jockum Nyberg, Eric Sun, Toni Alanko, Sami Raunio, Paulina Ek, Ville Kaukoranta, Benjamin Bonn, Linda Grankulla och Felix Suominen. Alla är elever i årskurs 2. Medlemmar ur lärarkåren är Joachim Hofman och Margita Nyman.

Personalteamet fungerar som ett rådgivande organ till miljörådet och hjälper till med planering, genomföring och utvärdering av verksamheten. I personalteamet ingår personer ur alla yrkeskategorier i personalen.

Medlemmarna i personalteamet 2009 är:
Ulla Granfors - rektor, Patrik Backholm - vaktmästare, Tina Ansariramandi-städare, Gunnar Magnusson- dataansvarig, Joachim Hofman - lärare och Margita Nyman - lärare.

© MF 2009