© Lars Broman © Svenska Kulturfonden Intelligent på tangent


Länkar  
  Utvecklingsprojektet Intelligent på tangent 2006-2009


Att skriva är att tänka
(ur Poetens penna, 2004)

Sätten att lära barn skriva och läsa har inte förändrats nämnvärt under det senaste århundradet även om ett fåtal nya syner på skrivutveckling och läsinlärningsmetodik praktiserats. Att på traditionellt sätt med papper och penna öva och idogt finslipa elevers handskrift under de första skolåren har tyvärr inte alltid gett önskat resultat. Många elever har kämpat med att forma bokstäver på ett prydligt sätt och inte sällan misslyckats. Detta har satt sina spår på lusten och intresset för att skriva. Särskilt det kreativa skrivandet har lätt kommit i skymundan.

Hösten 2006 inleddes vid Vasa övningsskola utvecklingsprojektet Intelligent på tangent i ett par klasser. Projektet utformades snart till ett regelrätt forsknings- och utvecklingsprojekt mellan Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi i Vasa och Vasa övningsskola i syfte att betjäna lärarutbildningen, som en del i ett större projekt, Läsning och skrivning i det 21:a århundradet. Som vetenskaplig ledare fungerar docent Ria Heilä-Ylikallio.© 2009