GYMNASIEFYSIKKOMPENDIET

(texter, laborationsförslag, kalkylblad, och videoklipp)

Se även The IB Physics Compendium

 

Thomas Illman (tillman@abo.fi)

 

Mer videoklipp kommande!

 

 

 

FYSIKKURSER VID VASA ÖVNINGSSKOLAS GYMNASIUM

 

Kurs 1:  Fysiken som naturvetenskap

                     

Kurs 2 : Värme

                     

Kurs 3: Vågrörelse

 

Video: Vågrörelsens amplitud och frekvens demonstreras med sinusvåggenerator och oscilloskop. För låga frekvenser kunde kamerans mikrofon inte registrera ljudet.

 

Kurs 4: Rörelsens lagar

 

Kurs 5: Rotation och gravitation

 

Kurs 6: Elektricitet

 

Kurs 7: Elektromagnetism

 

Video: FBI-regeln för kraftverkan (F) på en strömförande (I) ledning i ett magnetfält (B).

 

Video: Induktionsspänning påvisas med kortsluten mikroamperemätare. Först visas induktion i rak ledare som rör sig i magnetfält, sedan inverkan av en förändring i flödet Φ = BAcosω genom förändring av B (starkare nära magnetens pol), A (slingans area ändras snabbt) samt ω (slingan roteras i magnetfältet). Till sist visas att flere ledningsvarv ger starkare inducerad (spänning och därmed) ström.

 

Video: Induktion i aluminiumring vid urkoppling av strömkälla (ca 1 A) från spole (1200 varv, järnkärna) gör att ringen för ett ögonblick stöts bort från spolen (inducerad spänning ger ström som får den att fungera som spole med nordpolen i motsatt riktning till den som urkopplades). Effekten är tyvärr knappt märkbar. (Jfr Lehto et al : Fysik 7, uppgift 2-6 s. 55 alt. SE H2003,8)

 

Kurs 8: Materia och strålning

 

Kurs 9: Repetition (ej onlinematerial)

 

(Kurs 10: Astronomi och astrofysik)

 

(Kurs 11: Biofysik och medicinsk fysik (Onlinematerial under konstruktion))

 

(Kurs 12: Matematisk fysik och relativitetsteori eller Varför är E = mc2?)