Header logo

Aktuellt

leftbar
Inga aktuella händelser.
Boka kören Besäll historik och skivor HBL blogg Facebook
Studentkören Pedavoces är Åbo Akademis blandade studentkör och är verksam vid Åbo Akademi i Vasa. I sångarleden finns representanter från så gott som alla av Vasas högskolor och universitet. Pedavoces dirigeras sedan hösten 2020 av Dan Lönnqvist.

Studentkören Pedavoces grundades i samband med att lärarutbildningen i Finland akademiserades år 1974 och folkskolelärarutbildningarna från seminarieskolorna i Nykarleby och i Ekenäs slogs ihop till Pedagogiska fakulteten i Vasa. Då uppstod det också en efterfrågan på musikverksamhet varpå körens grundare Per-Håkan Jansson etablerade kören.

Namnet Pedavoces kan fritt översättas lärarröster och uttalas på italienskt vis med tje-ljud och långt å.

@pedavoces på instagram

  1. Studentkören Pedavoces, Inre hamnen, 65100 Vasa
  2. E-post: pedstyre@abo.fi
  1. Design: Mats Forsman
  2. XHTML 1.1
  3. ©2022 Studentkören Pedavoces