Header logo

Aktuellt

leftbar
04.09 20:30 - 04.09 21:30
Insjungningstillfälle #1
Vill du sjunga med i Studentkören Pedavoces? Fyll då i formuläret under "Sjung in" i menyn så kontaktar vi dig!
11.09 20:30 - 11.09 21:30
Insjungningstillfälle #2
Vill du sjunga med i Studentkören Pedavoces? Fyll då i formuläret under "Sjung in" i menyn så kontaktar vi dig!
12.09 19:00 - 12.09 20:00
Insjungningstillfälle #3
Vill du sjunga med i Studentkören Pedavoces? Fyll då i formuläret under "Sjung in" i menyn så kontaktar vi dig!
Boka kören Besäll historik och skivor HBL blogg Facebook

Dirigenter

Maria Timoshenko

Studentkören Pedavoces leds sedan hösten 2009 av Maria Timoshenko (f. 1966). Hon är utbildad kördirigent och musiklärare, och har avlagt sin examen inom utbildningsprogrammet för kördirigering vid statliga L.V. Sobinov-konservatoriet i Saratov, Ryssland. År 2008 deltog hon i European Master Class in Choral Conducting vid Uppsala universitet, och fördjupade sina kunskaper i körledning för bland annat professor Herbert Böck (Österrike), professor Stefan Parkman (Sverige) och professor Pier Paolo Scattolin (Italien). Timoshenko fick sin lärarbehörighet vid Åbo Akademi år 2010.

Timoshenko, som kommer från Ryssland, har från år 2005 i Finland arbetat som diplomdirigent och musikmagister och har bland annat dirigerat Vasa Kammarkör, Karleby Kammarkör, en sångkör i Kronoby och en projektkör för studerande vid Musikhuset i Jakobstad. Idag leder hon förutom Pedavoces även vokalensemblen Röster i Vasa och den blandade kören Novato i Nykarleby. Vid Musikhuset i Jakobstad arbetar hon som timlärare i körledning, och fungerar som konstnärlig ledare för Dorádus, projektkören för barn, som hon också varit med och grundat.

Kördirigering är inte bara ett yrke för Timoshenko utan även ett stort personligt intresse. Hon är väldigt mån om sin professionella utveckling och deltar regelbundet i fortbildning och kurser för kördirigenter. Några viktiga utbildningar som kan nämnas är: Grieg International Choir Festival och dirigentsymposium i Norge (2007), 8th World Symposium on Choral Music i Danmark (2008), Europa Cantat XVII (conductors program) i Nederländerna (2009), 9th World Symposium on Choral Music i Argentina (2011) och Europa Cantat XVIII (conductors program) i Italien (2012). Hennes körer konserterar såväl i Finland som utomlands, deltar i olika projekt och samarbetar med andra körer, orkestrar och dirigenter.
Maria Timoshenko
Per-Håkan Jansson

Per-Håkan “Pelle” Jansson (f. 1943 i Replot) startade Pedavoces verksamhet 1974 i samband med att Pedagogiska fakulteten i Vasa grundades. Med undantag av ett par mellanterminer dirigerade Jansson Pedavoces ända fram till våren 1994.

Jansson utexaminerades som folkskolelärare 1964 varpå han 1973 blev klasslärare med specialisering inom musik. Han tog examen inom musikledning 1977 och blev HuK 1980 varpå han blev musiklärare. Han har studerat dirigering med bland annat Harald Andersén och Fabian Dahlström och haft tonbildning med Gunni Granberg, Leila Kilpinen och Walton Grönroos.

Förutom Pedavoces har Jansson dirigerat Wasa Sångargille (1966-1971) och Vasa Kammarkör (1981-1983). Han har även själv sjungit i kvartetten Los Sombreros (1960-1963), i Vasa Kammarkör (1971-1983) och i Kammarkören Psallite. Förutom körverksamhet har han även fungerat som ledare för PF Big Band (1976-1979).

Jansson var den grundande och drivande kraften i Pedavoces under körens första 20 år. Han lyckades under sin tid etablera och lyfta fram Pedavoces som en av de fem studentkörerna. Flera traditioner som skapades under hans tid existerar fortfarande.
Per-Håkan Jansson


Tidigare dirigenter
höst 1974 - vår 1994Per-Håkan Jansson
vår 1984Rainer Holmgård
vår 1991Charlotta Sundell (fd. Bröckl)
höst 1994 - Vändagen 1995Brita Smeds
höst 1995 - vår 1997Barnabas Mebrahtu
höst 1997 - vår 1998Sören Hakola
vår 1998 - höst 2000Kerstin Weckström
höst 2000 - höst 2001Anna-Carin Lindbäck-Haals
vår 2002 - vår 2009Johan Sundqvist
  1. Studentkören Pedavoces, Inre hamnen, 65100 Vasa
  2. E-post: pedstyre@abo.fi
  1. Design: Mats Forsman
  2. XHTML 1.1
  3. ©2017 Studentkören Pedavoces