Header logo

Aktuellt

leftbar
Inga aktuella händelser.
Boka kören Besäll historik och skivor HBL blogg Facebook

Historia

Körens historia

I samband med att lärarutbildningen flyttade till Vasa 1974, och Pedagogiska fakulteten uppstod, grundades även studentkören Pedavoces under ledning av Per-Håkan Jansson.

Tidigare hade lärarutbildningen varit en folkskolelärarutbildning med seminarieskolor i Nykarleby och i Ekenäs. Musiken hade redan varit en stor del av utbildningen tillsammans med matematiken och modersmålen och dess roll i den nya utbildningen var ännu oklar. Musikverksamheten började med grundandet av Musikföreningen och redan på hösten 1974 hölls den första körövningen, där Jansson dirigerade. Hans dirigentskap kom att fortsätta de tjugo följande åren. Även om lärarutbildningen till en början endast bestod av cirka 100 studerande, hade kören 50 sångare som höll sin första officiella konsert vid advent 1974 inför en liten publik i Trefaldighetskyrkan.

Kören behövde också ett namn, och en tävling utlystes. Det kom in ett tiotal förslag, men slutligen fastställdes namnet Pedavoces som en kombination av de bästa bidragen. Namnet Pedavoces kan fritt översättas till "lärarrösterna", och uttalas på italienskt vis med tje-ljud och långt å.

Körens historia

Under de tjugo år Jansson ledde kören etablerades den till en av de fem studentkörerna i Svenskfinland, och samarbete har funnits bland annat i form av finlandssvenska studentsångarstämmor, som ordnades mellan de olika studentkörernas orter.

Pedavoces har årligen hållit åtminstone en adventskonsert i Vasatrakten, och dessutom brukar kören ha periferikonserter både norr om och söder om Vasa. Adventskonserter har även hållits på sydkusten i bland annat Ekenäs och Borgå, samt i Umeå i Sverige.

Dessutom hör till studentkörstradition att årligen på valborgsmässoafton inleda våren med den så kallade trappsången (på Övningskolans gymnasies trappor) där vårsånger såsom Glad så som fågeln, Sköna maj och Studentsången sjungs. Denna tradition har liksom adventskonserterna hållits årligen fr.o.m. våren 1975.

Med åren har verksamheten spridit sig förbi lärarutbildningens gränser och idag består Studentkören Pedavoces av sångare från så gott som alla universitet och högskolor i Vasa, även om basen fortfarande är vid Åbo Akademi, som dess blandade studentkör.

Läs mera om verksamheten idag under "Verksamhet".

  1. Studentkören Pedavoces, Inre hamnen, 65100 Vasa
  2. E-post: pedstyre@abo.fi
  1. Design: Mats Forsman
  2. XHTML 1.1
  3. ©2022 Studentkören Pedavoces